Konta bankowe

Numer rachunku dochodów budżetowych sądu, na który należy uiszczać opłaty sądowe (wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny):

NBP Oddział Okręgowy w Katowicach

Nr 29 1010 1212 0032 1622 3100 0000

 

Opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym:
Informujmy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł należy przekazywać na rachunek bankowy:

Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski

Nr 58 1130 1091 0003 9085 3020 0003

 

Numer rachunku sum za zlecenie (zaliczki na biegłego i kuratora, rzeczoznawcę, na ogłoszenie w prasie i tłumaczenie):

Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski

Nr 58 1130 1091 0003 9085 3020 0003

 

Numer rachunku Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Pomocy Pokrzywdzonym (nawiązki, zadość uczynienia, świadczenia na rzecz poszkodowanego):

Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski

Nr 04 1130 1091 0003 9085 3020 0005

 

Numer rachunku sum depozytowych (wadia, depozyty, poręczenia majątkowe):

Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski

 • PLN - Nr 88 1130 1017 0021 1000 4290 0004
 • EURO - Nr 45 1130 1017 0021 1000 4290 0002
 • USD - Nr 61 1130 1017 0021 1000 4290 0005
 • CHF - Nr 72 1130 1017 0021 1000 4290 0001
 • GBP - Nr 18 1130 1017 0021 1000 4290 0003

 

  W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):
 • Imię i nazwisko
 • Sygnaturę sprawy (jeżeli sprawa już jest w sądzie)
 • Czego dotyczy opłata (np. opłata od wniosku o …; opłata od pozwu o …; opłata za oświadczenie o …)
 • Numer karty dłużnika
 • Numer księgi wieczystej

Wypełniając przelew "papierowy" prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu (najlepiej drukowanymi literami), gdyż bardzo często zdarzają się przekręcenia nazwisk lub sygnatur w czasie przepisywania ich w urzędach pocztowych / bankach.

Drukuj informację