Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje » Instytucje

Instytucje

 


Sądy i trybunały

 

Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej

 

Naczelny Sąd Administracyjny

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Krajowa Rada Sądownictwa


Instytucje wymiaru sprawiedliwości

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Prokuratura Apelacyjna w Katowicach

Prokuratura Okręgowa w Bielsku - Białej

 

Strona Adwokatury Polskiej

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

Krajowa Izba Radców Prawnych

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach

 

Notariat Rzeczypospolitej Polskiej

Izba Notarialna w Katowicach

Serwis Komorników Sądowych


Inne

 

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Rzecznik Praw Obywatelskich

Instytut Pamięci Narodowej

Rzecznik Interesu Publicznego

Państwowa Inspekcja Pracy

Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

Niebieska Linia


Proces legislacyjny

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Internetowy System Aktów Prawnych


Serwisy prawnicze

 

Lex - Polski Serwer Prawa

LexisNexis

C.H. Beck

Infor

Hoga

Dom Wydawniczy ABC


Europejskie serwisy prawa

http://europa.eu.int/geninfo/info-en.htm

 

http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/dbsubject/index_en.htm

 

http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/dbatoz/index_en.htm

 

EUROVOC Thesaurus
http://europa.eu.int/celex/eurovoc/cgi/sga_doc?eurovoc_dif!SERVEUR/menu!prod!MENU&langue=EN

 

Europa Glossary
http://europa.eu.int/scadplus/glossary/index_en.htm

 

Publiczny rejestr dokumentów Parlamentu Europejskiego
http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/RechercheSimplifiee.cfm?langue=PL

 

Dokumenty Komisji Europejskiej
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/regdoc/registre.cfm?CL=pl&testjs=1

 

Wyszukiwarka orzeczeń TS
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en

 

Orzeczenia sądowe wg sygnatur
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm

 

Baza danych o procedurach międzyinstytucjonalnych
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=pl

 

Archiwalne dokumenty Wspólnot
http://europa.eu.int/historical_archives/intro_en.htm

 

Wyszukiwarka znaków towarowych
http://oami.eu.int/en/database/ctm-online.htm

 

Wyszukiwarka oznaczeń geograficznych)
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/prodb_en.htm

 

Numery podatników VAT
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm

 

Słownik terminologii wspólnotowej
http://tis.consilium.eu.int/utfwebtis/frames/introfsEN.htm

 

Wielojęzykowy bank terminów Komisji Europejskiej
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller

http://europa.eu.int/comm/translation/euro/euenfram.htm

 

CELEX
http://europa.eu.int/celex/htm/celex_en.htm

 

Przepisy prawa wspólnotowego-baza danych EUR-Lex i wcześniejsza baza Celex z dokumentami sprzed 2005
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/RECH_menu.do?ihmlang=pl


Organizacje międzynarodowe

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Rada Europy

Dyrekcja Generalna ds. Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących Polski

Unia Europejska

Dyrekcja Generalna - Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne

Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Komisja Europejska

Komitet Regionów

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczyny

Parlament Europejski

Rada Unii Europrjskiej

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Eurostat

 

Drukuj informację