Dostawa urządzenia zamiatająco-odśnieżającego

Nazwa:

Dostawa urządzenia zamiatająco-odśnieżającego

Ogłoszenie o zamówieniu:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Oznaczenie postępowania ZO-3/2020
Termin 14.01.2020 do godz. 11.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Załącznik nr 1 - formularz cenowy

 

Załącznik nr 2 - projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o wyborze

 

 

Drukuj informację