Dostawa środków czystości dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Nazwa:

Dostawa środków czystości dla Sądu Rejonowego w Cieszynie

Ogłoszenie o zamówieniu:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Oznaczenie postępowania ZO-02/2020
Termin 10.01.2020 do godz. 10.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

 

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

 

Załącznik nr 3 - projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o wyborze

 

 

 

Drukuj informację