Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów Sądu Rejonowego w Cieszynie

Nazwa:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów Sądu Rejonowego w Cieszynie

Ogłoszenie o zamówieniu:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Oznaczenie postępowania ZO-1/2020
Termin 09.01.2020 do godz. 10.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

Pytania od wykonawców:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

 

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

 

Załącznik nr 2 - formularz cenowy-poprawiony

 

Załącznik nr 3 - projekt umowy

 

 

Proszę o zweryfikowanie formularza cenowego w pozycjach:

Poz. 3 ceny tuszy czarnych i kolorowych są różne, którą cenę należy wskazać (lub rozdzielić pozycje) ?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

W poz. 3 należy rozdzielić cenę tuszu na każdy kolor + czarny

 

Poz. 14 i 15 – ilość 30 szt. dotyczy sumy pozycji (2 x 15szt) czy też dla każdej jest taka sama (2 x 30szt) ?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

W poz. 14 i 15 - ilość 30 szuk dotyczy sum pozycji (2 x 15szt)

 

Poz. 19 i 20 – analogicznie jak poz. 14 i 15

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

W poz. 19 i 20 - ilość sztuk 10 dotyczy sum pozycji 10 sztuk

 

Poz. 21 ceny tonerów czarnych i kolorowych są różne, którą cenę należy wskazać (lub rozdzielić pozycje) ?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Należy rozdzielić ceny tonerów czarnych i kolorowych

 

Poz. 16 jakie tonery należy wycenić ? ( czarny jak napisano w kol. 3, czy też komplet jak zapisano w kol. 2).

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Należy wycenić każdy kolor osobno. Czarny min. wydajność 8000, kolor 4000.

 

 

 

Zamieszczono poprawiony załącznik nr 2 - formularz cenowy

 

 

Załącznik nr 2 - formularz cenowy-poprawiony

 

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o wyborze

 

 

Drukuj informację