ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ


ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH
BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania ZO.27/2019
Termin 27.12.2019 do godz. 09.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

 

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

 


Formularz ofertowy

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze

Drukuj informację