Dostawa oprogramowania do (UTM) FortiGate 100D 1Y (12 mcy)

Nazwa:

Dostawa oprogramowania do (UTM) FortiGate 100D 1Y

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania ZO.26/2019
Termin 17.12.2019 do godz. 11.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Formularz ofertowy

 

 

Projekt umowy

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o wyborze

Drukuj informację