Dostawa Oprogramowania Microsoft Office 2019

Nazwa:

Dostawa Oprogramowania Microsoft Office 2019  Standard GOV PL

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania ZO.25/2019
Termin 17.12.2019 do godz. 12.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Formularz ofertowy

 

 

Projekt umowy

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o wyborze

Drukuj informację