Usługi lekarza medycyny pracy na rok 2020

Nazwa:


Usługi lekarza medycyny pracy na rok 2020

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania ZO.24/2019
Termin składania ofert 16.12.2019

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Załącznik nr 1. - formularz ofertowy

 

Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu

 

 

Drukuj informację