Usługi lekarza okulisty na rok 2020


Usługi lekarza okulisty

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania ZO.23/2019
Termin 16.12.2019

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

 

Wzór umowy

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o wyborze

 

Drukuj informację