Usługi Inspektora Ochrony Danych na rok 2020

Nazwa:


Usługi w zakresie Inspektora Ochrony Danych na rok 2020

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania ZO.22/2019
Termin składania ofert 16.12.2019 do godz. 12.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Załącznik nr 1. zakres zadań

 

Załącznik nr 2. formularz ofertowy

 

Wzór umowy

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie o wyborze

 

 

Drukuj informację