Kompleksowa obsługa BHP i PPOŻ w 2020


Kompleksowa obsługa BHP oraz P-POŻ

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaproszenie do złożenia ofert

Oznaczenie postępowania ZO.21/2019
Termin 16.12.2019 do godz. 11.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2

 

 

Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 - zmiana

 

 

Załącznik nr 3 - formularz ofertowy

 

 

Projekt umowy

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie o wyborze

Drukuj informację