Zamówienia poniżej 30000 euro

Dostawa krzeseł obrotowych

Termin 12.03.2018 do godz. 11:00


Rozstrzygnięcie postępowania Ogłoszenie o unieważnieniu

Usługi lekarza okulisty

Termin 28.12.2017 do godz. 13.00
Rozstrzygnięcie postępowania Ogłoszenie o unieważnieniu