Zamówienia poniżej 30000 euro

Usługi utrzymania czystości

Termin 27.06.2019 do godz. 9.00
Rozstrzygnięcie postępowania

Unieważnienie

Dostawa druków sądowych

Termin 20.03.2019 do godz. 11.00
Rozstrzygnięcie postępowania Ogłoszenie o wyborze

Usługi lekarza okulisty

Termin 28.12.2018 do godz. 11.00
Rozstrzygnięcie postępowania Ogłoszenie o unieważnieniu