Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje » Instytucje

Instytucje

 


Sądy i trybunały

 

Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej

 

Naczelny Sąd Administracyjny

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Krajowa Rada Sądownictwa

 


Instytucje wymiaru sprawiedliwości

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie

 

Prokuratura Apelacyjna w Katowicach

Prokuratura Okręgowa w Bielsku - Białej

 

Strona Adwokatury Polskiej

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

 

Naczelna Rada Adwokacka

 

Krajowa Izba Radców Prawnych

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach

 

Notariat Rzeczypospolitej Polskiej

Izba Notarialna w Katowicach

Serwis Komorników Sądowych

 

Krajowa Rada Radców Prawnych

 

Krajowa Rada Notarialna


Inne

 

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Rzecznik Praw Obywatelskich

Instytut Pamięci Narodowej

Rzecznik Interesu Publicznego

Państwowa Inspekcja Pracy

Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

Niebieska Linia


Proces legislacyjny

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Internetowy System Aktów Prawnych


Serwisy prawnicze

 

Lex - Polski Serwer Prawa

LexisNexis

C.H. Beck

Infor

Hoga

Dom Wydawniczy ABC


Europejskie serwisy prawa

http://europa.eu.int/geninfo/info-en.htm

 

http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/dbsubject/index_en.htm

 

http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/dbatoz/index_en.htm

 

EUROVOC Thesaurus
http://europa.eu.int/celex/eurovoc/cgi/sga_doc?eurovoc_dif!SERVEUR/menu!prod!MENU&langue=EN

 

Europa Glossary
http://europa.eu.int/scadplus/glossary/index_en.htm

 

Publiczny rejestr dokumentów Parlamentu Europejskiego
http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/RechercheSimplifiee.cfm?langue=PL

 

Dokumenty Komisji Europejskiej
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/regdoc/registre.cfm?CL=pl&testjs=1

 

Wyszukiwarka orzeczeń TS
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en

 

Orzeczenia sądowe wg sygnatur
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm

 

Baza danych o procedurach międzyinstytucjonalnych
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=pl

 

Archiwalne dokumenty Wspólnot
http://europa.eu.int/historical_archives/intro_en.htm

 

Wyszukiwarka znaków towarowych
http://oami.eu.int/en/database/ctm-online.htm

 

Wyszukiwarka oznaczeń geograficznych)
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/prodb_en.htm

 

Numery podatników VAT
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm

 

Słownik terminologii wspólnotowej
http://tis.consilium.eu.int/utfwebtis/frames/introfsEN.htm

 

Wielojęzykowy bank terminów Komisji Europejskiej
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller

http://europa.eu.int/comm/translation/euro/euenfram.htm

 

CELEX
http://europa.eu.int/celex/htm/celex_en.htm

 

Przepisy prawa wspólnotowego-baza danych EUR-Lex i wcześniejsza baza Celex z dokumentami sprzed 2005
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/RECH_menu.do?ihmlang=pl


Organizacje międzynarodowe

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Rada Europy

Dyrekcja Generalna ds. Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących Polski

Unia Europejska

Dyrekcja Generalna - Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne

Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Komisja Europejska

Komitet Regionów

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczyny

Parlament Europejski

Rada Unii Europrjskiej

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Eurostat

 

Drukuj informację