Wydział V Ksiąg Wieczystych

OD 28.05.2020

SEKRETARIAT NIE PROWADZI BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI
telefon 33 4794 643, 33 4794 644
e-mail:
księgi.wieczyste@cieszyn.sr.gov.pl

 

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU

NIE PRZYJMUJE STRON

telefon 33 4794 640

e-mail: barbara.zubek@cieszyn.sr.gov.pl

 

Przewodniczący Wydziału V Ksiąg Wieczystych

RSR Barbara Zubek

przyjmowanie stron: środa w godz. 10:00 - 11:30

 

 

Kierownik Sekretariatu Wydziału V Ksiąg Wieczystych

Pani Urszula Kuziw

 

pok. 90 na I piętrze

tel. 33 479 46 43

e-mail: ksiegi.wieczyste@cieszyn.sr.gov.pl

 

Godziny obsługi interesantów:

 

Poniedziałek: 8.00 - 13.00

Wtorek-Piątek:  8.00-14.00

 

Przeglądanie ksiąg wieczystych:

 

Pok. 85 na I piętrze

tel. 33 479 46 44

 

Poniedziałek:

  • 8.00 - 13.00
  • 15.00 - 18.00 - przeglądanie ksiąg zapisanych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych

Wtorek - Piątek:  8.00 - 14.00

 

Wydawanie odpisów ksiąg wieczystych:

 

Pok. 36 na parterze

tel. 33 479 46 46

 

Poniedziałek - Piątek:  730 - 1515 (przerwa od 1130 - 1145)

 

Od 28.05.2020 interesariusze przyjmowani są w godzinach:

poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00

z uwzględnieniem czasu koniecznego na dezynfekcję: 11:30 - 12:00

 

Biuro podawcze ksiąg wieczystych:

 

Pok. 36 na parterze

tel. 33 479 46 46

 

Poniedziałek - Piątek:  730 - 1515 (przerwa od 1130 - 1145)

 

Zakres działania:

 

  • prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych na terenie właściwości Sądu Rejonowego
  • rozpoznawanie wniosków o wpis, o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej
  • zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, które nie mają urządzonej księgi
  • wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych

Elektroniczna Księga Wieczysta

Drukuj informację