Wydział III Rodzinny i Nieletnich

OD 28.05.2020

SEKRETARIAT NIE PROWADZI BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI

telefon 33 4794 611, 33 4794 609

e-mail: wydzial.rodzinny@cieszyn.sr.gov.pl

 

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU
NIE PRZYJMUJE STRON
telefon 33 4794 649
e-mail: anna.cieslar@cieszyn.sr.gov.pl

 

Przewodniczący Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich

SSR Anna Cieślar

Przewodnicząca wydziału przyjmuje strony w każdy czwartek od 1000 do 1300

 

Kierownik Sekretariatu Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich

Pani Halina Kozieł


pok. 129 na II piętrze

tel./fax  33 479 46 11 (Sekretariat nie udziela informacji o biegu sprawy)

e-mail: wydzial.rodzinny@cieszyn.sr.gov.pl


godziny urzędowania sekretariatu:


poniedziałek - piątek od 830 do 1500


Zakres działania:


Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego z wyjątkiem spraw o rozwód, separację i ubezwłasnowolnienie, a nadto dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych oraz należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

Przykładowo rozpoznaje sprawy:

-         o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane

-         o zaprzeczenie ojcostwa

-         o alimenty, w tym o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów i ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

-         o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami

-         o ustanowienie opieki

-         o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, o zmianę orzeczenia w tym przedmiocie i o ustaniu obowiązku leczenia odwykowego

-         o nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka

-         o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznych bez zgody osoby chorej psychicznie lub z zaburzeniami psychicznymi

-         o umieszczenie w domu pomocy społecznej

-         o przysposobienie

-         o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej i jej przywrócenie

-         o wydanie dziecka

-         o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

-         o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami

-         o ustalenie miejsca pobytu małoletniego

-         o ustalenie kontaktów z małoletnim

Drukuj informację