Wydział II Karny

OD 28.05.2020

SEKRETARIAT NIE PROWADZI BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI

telefon 33 4794 616, 33 4794 778
e-mail: wydzial.karny@cieszyn.sr.gov.pl

 

PREZES SĄDU
PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU II KARNEGO
NIE PRZYJMUJE STRON

telefon 33 4794 650
e-mail: piotr.stanclik@cieszyn.sr.gov.pl

 

 

Przewodniczący Wydziału II Karnego

SSR Piotr Stanclik

Przewodniczący wydziału przyjmuje strony w każdy poniedziałek od 1000 do 1300

 

 

 

Kierownik sekretariatu Wydziału II Karnego

Pani Ewelina Kajstura

 

pok. 106 na I piętrze

Tel./fax 33 479 46 16 (Sekretariat nie udziela informacji o biegu sprawy)

e-mail: wydzial.karny@cieszyn.sr.gov.pl

 

godziny urzędowania sekretariatu:

 

poniedziałek - piątek od 830 do 1500

 

Zakres działania:

 

Rozpoznaje:

-         sprawy z zakresu prawa karnego

-         sprawy o wykroczenia rozpoznawane w drugiej instancji, nienależące do właściwości sądu okręgowego

-         sprawy określone w prawie karnym skarbowym

-         środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych przez prokuratora w postępowaniu przygotowawczym w wypadkach przewidzianych w ustawie

-         wnioski prokuratora w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania

 

W związku z Zarządzeniem nr 12/18 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zniesienia Sekcji Wykonawczej funkcjonującej w ramach II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Cieszynie

informujemy o zniesieniu Sekcji Wykonawczej z dniem 1 lipca 2018 r.

Sprawy rozpoznawane przez Sekcję zostaną przekazane do rozpoznania II Wydziałowi Karnemu Sądu Rejonowego w Cieszynie.

 

 

Zarządzenie

 

Drukuj informację