Wydział I Cywilny

OD 28.05.2020

SEKRETARIAT NIE PROWADZI BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI

telefon 33 4794 630, 33 4794 621

e-mail: wydzial.cywilny@cieszyn.sr.gov.pl

 

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU NIE PRZYJMUJE STRON

telefon 33 4794 777

e-mail: maria.krzywon-majewska@cieszyn.sr.gov.pl

 

 

Przewodniczący Wydziału I Cywilnego

SSR Maria Krzywoń - Majewska

Przewodnicząca wydziału przyjmuje strony w każdy czwartek od 930 do 1100

 

 

Kierownik Sekretariatu Wydziału I Cywilnego

Pani Małgorzata Tybor

 

pok. 76 na parterze

tel./fax  33 479 46 30 (Sekretariat nie udziela informacji o biegu sprawy)

e-mail: wydzial.cywilny@cieszyn.sr.gov.pl

 

godziny urzędowania sekretariatu:

 

poniedziałek - piątek od 830 do 1500

 

Zakres działania:

 

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego:

a) procesowego (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości Sądów Okręgowych), tj. o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75 000 zł, w tym przykładowo:

-        zapłatę

-        opróżnienie lokalu mieszkalnego i użytkowego

-        roszczenia z art. 231 kc

-        wydanie nieruchomości

-        odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych i inne

-        roszczenia dotyczące wykonania usług, rękojmi i gwarancji

-        zwolnienie przedmiotu spod egzekucji

-        pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

-        odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy

-        spory na tle waloryzacji

-        ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa

-        unieważnienie aktu notarialnego

-        uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

-        roszczenia z umowy darowizny

-        roszczenia o zachowek

 

b) nieprocesowego, w tym między innymi:

-         o stwierdzenie nabycia spadku

-         o dział spadku

-         o podział majątku wspólnego

-         o zasiedzenie

-         o ustanowienie drogi koniecznej

-         o zniesienie współwłasności

-         o rozgraniczenie

-         o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości

 

Nadto rozpoznaje sprawy dotyczące nadzoru sądu nad komornikami, w przedmiocie egzekucji sądowej, o nadanie klauzuli wykonalności tytułem egzekucyjnym, ze skargi na czynności komornika, o wyłączenie sędziego i udzielenie pomocy sądowej.

Drukuj informację