Rzecznik Prasowy

Rzecznik Prasowy

 

SSO Jarosław SABLIK

 

tel. 33 4990 393

e-mail: rzecznik.prasowy@bielsko-biala.so.gov.pl


Do zadań Rzecznika Prasowego należy:
  • informowanie Prezesa Sądu o publikacjach w mediach dotyczących sądów okręgu bielskiego,
  • informowanie mediów o działalności sądów okręgu bielskiego,
  • organizowanie kontaktów przedstawicieli mediów z Prezesem Sądu i innymi osobami pełniącymi administracyjne funkcje kierownicze w sądach okręgu bielskiego,
  • pośrednictwo w uzyskiwaniu przez przedstawicieli mediów zgody na dostęp do akt sprawy oraz innych zezwoleń przewidzianych przepisami odpowiednich procedur,
  • bieżąca współpraca z rzecznikami prasowymi innych sądów i prokuratur,
  • obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.
Drukuj informację