Czytelnia Akt

Od 28.05.2020 interesariusze przyjmowani są w godzinach:

poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00

z uwzględnieniem czasu koniecznego na dezynfekcję: 11:30 - 12:00

 

pok. 37 na parterze
tel. 33 479 47 07

email: czytelnia@cieszyn.sr.gov.pl

Czytelnia Akt jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach  830–1430

Dodatkowo w poniedziałki w godzinach 1430 1800.

 

Zakres działania:

 

Zasady działania określa Regulamin Akt Czytelni.

 

Regulamin Czytelni Akt

 

Drukuj informację