Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących

 

niesłyszący

Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r.o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.), która to ustawa daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniewidomym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie jest możliwość skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego.

 

Osoby uprawnione prosimy przed wizytą w Sądzie o zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w Biurze Obsługi Interesantów. Pozwoli nam to oddelegować pracownika, który zapewni odpowiedni poziom obsługi.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

  • e-mail: boi@cieszyn.sr.gov.pl
  • faxem na nr 33 479 46 59
  • telefonicznie na nr 33 479 46 06, 33 479 47 06
  • drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy, ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn

 

 

 

 

Drukuj informację