Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie

Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia 801-12-00-02"

 

 

Szczegóły dotyczące w/w telefonu dostępne są na stronach internetowych www.niebieskalinia.info oraz www.parpa.pl

 

Celem działania telefonu jest wszechstronna i skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawców przemocy domowej.


Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy PostPenitencjarnej

 

 

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

 

 

W związku z trwającym Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020, Ministerstwo Sprawiedliwości umieściło na stronie internetowej bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa pod adresem:

 

https://pomocofiarom.ms.gov.pl/pl/kontakt/

 

Dodatkowe informacje związane z działalnością - realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

 

https://pomocofiarom.ms.gov.pl/pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-w-polsce/

 

W lutym 2009 r. Ministerstwo Sprawiedliwości utworzyło informacyjną stronę internetową www.pokrzywdzeni.gov.pl

Każdy zainteresowany znajdzie na niej informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem,

utworzonych w Polsce Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, „Informator dla pokrzywdzonego”

oraz bazę danych o instytucjach i organizacjach pozarządowych udzielających ofiarom przestępstw wsparcia psychologicznego i informacji prawnej,

z podziałem na województwa.

Podstawowym założeniem jest, aby strona służyła przede wszystkim społeczeństwu, w tym osobom pokrzywdzonym przestępstwem,a nie profesjonalistom.

Dlatego też umieszczane na niej informacje przekazane są prostym, komunikatywnym językiem, zrozumiałym dla wszystkich, którzy nie mają prawniczego przygotowania.

Wejdź i sprawdź!

Drukuj informację